<sub id="qp24"></sub>

  <sub id="qp24"></sub>
  <table id="qp24"><strong id="qp24"><i id="qp24"></i></strong></table>

  <sub id="qp24"></sub>
 1. <thead id="qp24"><delect id="qp24"></delect></thead>

  Looking for something? Search this site and archives.

  วิเคราะห์ บอล ยูโร 2021

  Summer 2021 Digital Edition, V.34-4
  In this 80-page special edition, you will read stories, essays, letters and poems from people who care passionately about exposing injustices and about protecting our world against
  the tyranny and greed of the oligarchs & sociopaths who are currently causing intentional chaos and destruction, in pursuit of their plans for control and domination, often via the blending of Big Business and Big Government...

  In This Issue...
  Edward Curtin: Escape the Cage of Habit to Grasp Truth, 8-11
  Arthur Firstenberg: 5G – Interfering with the Fires of Life, 51
  Derrick Lonsdale: A Brief History of Chinese Medicine, 53
  Historical & Ongoing Canadian Genocide against First Nations
   
  see Table of Contents, 2
  Deconstructing the ‘Covid/Reset Op’–see Table of Contents, 2

  ... and much, much more!

  To receive a digital (pdf) file with active links, please subscribe ($20/yr.): Tel. 250-758-9877 (Pacific Time); Email: dialogue(at)dialogue.ca

  * * * * * * *

  Deadline for Submissions: 1 SEPTEMBER 2021
  for the AUTUMN Issue, V.35-N.1

  We look forward to your insights and inspiration  ~ in letters, essays, stories, poetry, art, humour, recommended links,...

  AND please share ideas about small and local actions & initiatives that can help us create the world we want to live in... through and after the planned chaos of our time...
  Email us - dialogue(at)dialogue.ca
  Tel. (250) 758-9877
  Mail: 6227 Groveland Dr., Nanaimo,
  BC  V9V 1B1

  * * * * * * *

  The Spring issue, Vol. 34-3:
  The special 76-page Spring 2021 edition of Dialogue magazine was printed and mailed to subscribers in late March; the digital edition can be viewed here.

  The cover of the Spring issue features the artwork of Susanne Hare Lawson and the poetry of Paul Bowles

  For access to a pdf edition with active links, please subscribe or contact Dialogue at dialogue@dialogue.ca


  * * * * * * *

  The Winter Edition of Dialogue magazine was mailed to subscribers in December 2020.

  You can read the digital edition of the Winter Issue, Vol. 34, No. 2: here!

  To receive a pdf file by email (with active links), please subscribe ($20/yr.) Tel. 250-758-9877

  ARTICLES THAT WERE FEATURED AS EXTRACTS IN THE WINTER EDITION CAN BE READ IN FULL HERE:

  Erik Andersen: Letter to the Governor of the Bank of Canada
  regarding modernization of the Consumer Price Index (p.18)

  Larry Kazdan (with footnotes): Canada compared to Japan:
  re high debt-to-GDP ratio (p.42)

  Norm Zigarlick: Feudal Fiefdoms of SK, Part Six (p.49)
  (Installment incorrectly labelled Part Five in the print edition)
  Previous installments, 1 - 5, will be added in the near future.

  * * * * * * *

  The Autumn 2020 Edition:

  Dialogue Magazine,
  Vol. 34-1, Autumn 2020

  The printed autumn issue has being mailed to subscribers.
  The digital issue is online here
  (at issuu.com)

  A MAJOR FOCUS:
  "COVID-1984"
  - the "Plandemic"

  COVER STORIES: Bubbles,
  The Borg, and
  "Follow the Money" - and "WHO rules?"

  HEADLINES:
  Global Politics played out
  in our backyard,
     Robin Mathews, p.14

  Follow the Money: Lockdowns, Coronavirus & the Banks,
      A. J. Hall, p.27-32

  ‘A Nutritional Approach to A Revised Model for Medicine’
     
  Derrick Lonsdale, PART 1, p.36

  Read the digital issue online here

  Each issue features: Essays, Poetry, Stories, Art, Humour -
  on Politics, History,
  Health, Books, and Personal Life Experiences
  * * * * * * *


  Remembering Maurice & Penny
  December 2019 and July 2020

  Maurice King, co-founder and publisher of Dialogue, passed on at the age of 92?, on the morning of 2 December 2019. His beloved Penny joined him on July 6th, 2020; she was 17.

  PHOTO: Maurice and Penny at their home in Nanaimo, B.C.

  Vol. 33, No.2, Winter 2019-20, features a tribute to Maurice.
  Read or download the digital Winter edition here

  Maurice leaves many legacies from his life lived to the full, and he is greatly missed by all who knew him.  Maurice enjoyed reminiscing about the adventures of his youth and with his family and in his multiple careers – some of which you will hear about in the pages that follow. Maurice’s favourite poem, which came to him at a very young age, was:
                          “Words that are spoken are easily said,
                         Words that are written are easily read,
                         But words engraved upon your heart
                         Never leave you, never part.”

  And Maurice had much love and many personal connections engraved upon his heart – which many people have recalled in their memories of him, in the Winter issue, Vol. 33-3, dedicated to his memory.

  It was Maurice’s indomitable will that has allowed all of his ventures, throughout his life, to succeed. Gabriel Communications, the not-for-profit that Maurice created, will continue as the publisher of Dialogue – and Maurice’s invocation to us all is to rely upon our own resolve (and whatever help we can give) to ensure that his legacy of “Dialogue” continues well into the future.

  Thank You for continuing to be part of this venture of dedicated writers, artists and readers who are pursuing your dreams of a better world.


  Dialogue Magazine, Vol. 34-1, Autumn 2020
  The printed autumn issue was mailed in late September.
  The digital issue is online here
  (at issuu.com)

  * * *

  Dialogue Magazine, Vol. 33-4, Summer 2020
  The printed summer issue was mailed out in late June;
  the digital issue is online here
  (at issuu.com)

  * * *

  Dialogue Magazine, Vol. 33-3, Spring 2020
  (Digital Edition published 8 April 2020, with a few
  content changes from the printed magazine)
  Read online
  here (at issuu.com)

  * * *

  Dialogue Magazine, Vol. 33-2, Winter 2019-20
  December 2019 - Read or download here

  * * *

  Dialogue Magazine,Vol.33-1, Autumn 2019
  October 2019 - Read
  here
  Headlines:

  Robin Mathews: The History of the Council of Canadians
  and Living in the U.S. Empire, 6-10

  The Money behind the New Green Deal movement, 17

  What you don’t hear about Hong Kong, 11

  Kevin Annett: Time for the Republic of Kanata,
  by Sarah J. Webster, 44

  The Feudal Fiefdoms of
  Saskatchewan’s Regional Parks
  ,

  Norm Zigarlick, p.25-36, 60.
  Special Reprint: read here

  * * *

  Dialogue Magazine: Vol. 32-4, Summer Issue
  August 2019 - Read here
  Headlines:
  Lois L Ross: The Untold (ongoing) story of Losing the
  Canadian Wheat Board, 7
  Robin Mathews: The Birthday of a Giant Colony...
  What's to celebrate? 9
  Andre Vltchek: Resistance is brewing in Regina, 13
  Jerry Flynn: 5G - Without Public's Knowledge or Consent, 51
  plus many more 'not-to-be-missed' articles, reviews...

  * * *

  Dialogue Magazine, Vol.32-3SE-Special Edition,
  June2019 - read here

  This SPECIAL EDITION was expanded to enable the publication of the complete versions of important articles featured in the regular Spring issue. These articles are by Robin Mathews, Anthony James Hall and Sarah J. Webster (re Kevin Annett) – Whistleblowers all!
  - By
  Robin Mathews: the SNC-Lavalin and related scandals,
  in three parts
  [p.9]; and The Ongoing Genocide and
  Judicial Suppression of Aboriginal Rights
  (Bruce Clark’s book) [p.15].
  - By Professor Emeritus Anthony J. Hall: his full essay on the Wet’suwet’en Land Defenders (and politics, pipelines, police) [p.20].
  - By Sarah J. Webster: Erasing the Erasure of Canada’s Biggest Cover-Up: The story about Rev. Kevin Annett [p.24].

  THE ABOVE ARTICLES EXPLORE: "the process by which...the judicial and legal Establishments in Canada have created an illegitimate regime of judge-made law that goes unchallenged and that contradicts the clearest Constitutional statements and – flowing from them – the precedents upon which the fabric of justice is (normally) maintained."
  - [from Robin Mathews' review of Bruce Clark's book, p.15]

  READ (with active links) and Download:

  Dialogue Magazine, Vol.32-3SE-Special Edition
  [Printed format also available: details on p.70 of the issue]

  * * *

  View earlier issues here

  The Regular SPRING 2019 DIGITAL Issue
  is also online ~ full of powerful essays, articles, stories, poetry...

  on our trip through the alphabet... This issue features W for
  Wake Up!
  Warnings, Warriors, Water, Weasels, Wellness, Western World, Wet’suwet’en, Whistleblowers, Wi-Fi, Wisdom, Women, Words
  ,
  +++

  [Order a subscription to the print edition here
  or call Janet: 250-758-9877]

  In these challenging times, we remember our need for courage, creativity, wisdom... and humour!

  And, in this age of rampant information, 'infotainment'
  and blatant misinformation, we need
  the knowledge, insight and intuition needed
  to understand what is true and real.

  We dedicate this website to the deepening of our
  understanding of the true role and potential of humanity
  to create the world we want to live in.

  Through words, images and inspired actions, Dialogue seeks:
  to
  reveal the rapacious systems and schemes working against
  the interests of people and all living things on Earth; while
  also supporting and empowering,
  in print, online and in our
  communities
  , the 'imaginal cells' of our individual lives, to help us
  create and nurture the better world that we know is possible
  .

  This website is being developed for the readers and writers of Dialogue magazine – and for all who are seeking new perspectives and deeper
  understanding about what is going on in our world… in order to put
  their/our daily lives on a path that will help create a healthy and
  harmonious future for our planet.  We envision – and are working to
  create! – an interactive website that will be updated frequently with
  posts from the readers/writers and new visitors to our web forum,
  in the form of: letters, essays, cartoons, poetry, photos, art, alerts,
  events, blogs, comments, recommended reading (books, links &
  websites), videos ~ and any other creative format you dream up!
  [Please send submissions by email to: dialogue@dialogue.ca
  or
  use the Submission page to forward content contributions.]

  Are you getting the knowledge & insights you need in order to understand what is happening in the world today?

  • Do you sometimes wonder if the mainstream media is giving you the whole (or true) story?
  • Do you believe you have a right to hear what is really going on – in Ottawa, the provinces and globally – and how it affects (or will affect) all of us in our local communities?
  • Do you ever wonder if the so-called 'opinion polls' actually reflect what ordinary people are thinking?
  • Do you want to hear what Canadians and others are really thinking and saying?

  If you answered ‘YES’ to any of the above, then you will want to read Dialogue Magazineon line and in print – the home of “Canada’s Independent Voices” since 1987!

  Read, write, have your say… in Canada’s unique, national, non-profit, volunteer-created magazine!


  Dialogue publisher Maurice King with Penny

  ARCHIVE: Penny enjoys the Springtime Sun while Dialogue publisher Maurice King enjoys a good book, on his patio in Nanaimo, on Vancouver Island, BC.

  Dialogue magazine
  is an independent, not-for-profit print periodical that began in 1987, as a forum of ideas, committed to freedom of expression.

  As a volunteer-based alternative media, Dialogue features articles written and suggested by its readers across Canada and beyond.

  Previously published from Quebec and Ontario, Dialogue magazine (since 2001) is compiled from the home of its publisher, Maurice King, and its editor, Janet Hicks King, in Nanaimo, on Vancouver Island, BC.

  If you are in the neighbourhood, you are welcome to come by for a visit! [Tel. 250-758-9877; 6227 Groveland Dr., Nanaimo, Vancouver Island, BC]


  OUR GOAL FOR THE WEBSITE

  Our goal is for this website to provide an interactive resource to support and enhance the communication and empowerment mission of Dialogue magazine.

  There are many inspiring and informative sites on the Internet and our goal is to develop our web location as a home that brings together all the perspectives that 'truth-seeking troublemakers'* and creative activists might need or want to know – or want others to know - ideas that are important for moving us in the directions we want to go!

  Through the original articles and referenced material and links on the site, we hope to encourage: critical thinking, deep understanding, ‘radical imagination,’ heart-centered consciousness, creative activism and effective local strategies ~ and a sense of humour to see us through difficult times!

  HOW YOU CAN HELP BUILD THE WEBSITE...

  If you have any ideas and suggestions for special features (and links to other sites) that you would like to see included here, please email me (Janet) at: dialogue@dialogue.ca

  If you are a Dialogue columnist or writer, please email a biographical note and photo or favourite image, so we can build the page that will feature your contributions. Thanks!

  While under development, this website is being hosted as - and the original site, www.dialogue.ca, now links to this site. Thank you for your patience – and even more, for your help – while we build and develop a new interactive website for Dialogue magazineWe hope you will join us in this exciting adventure by forwarding your suggestions, input or images.

  Thank you, Janet
  Volunteer editor of Dialogue, Nanaimo,
  Vancouver Island, BC

  Dialogue editor Janet with Penny at the beach, Neck Point Park, Nanaimo

  If you would like to learn more, please contact us:

  Email us
  Tel. (250) 758-9877
  6227 Groveland Dr., Nanaimo,
  BC  V9V 1B1


  Return to the Dialogue Home Page

  What is Dialogue Magazine?

  The SUMMER ISSUE, Vol. 34-No. 4 (Print Edition) was mailed to subscribers
  in mid-July.

  * * * *

  To subscribe or
  to send a Gift Subscription,
  please contact us:
  250-758-9877

  dialogue@dialogue.ca
  6227 Groveland Dr.
  Nanaimo, BC Canada

  [$20 CDN/4 issues;
  $6 SINGLE ISSUE]
  Subscribers receive a pdf copy with active links.

  *  *  *

  DEADLINE FOR THE AUTUMN 2021 ISSUE: SEPT. 1st.
  Please email letters, essays, artwork,  poetry, etc.,
  to:
  dialogue@dialogue.ca

  OR BY MAIL:
  6227 Groveland Dr., Nanaimo, BC V9V

  *  *  *

  The Spring 2021 Digital Edition, Vol. 34, No. 3

  *  *  *

  The Winter 2020-21 digital edition, Vol. 34, No. 2 is here.

  * * *

  Autumn 2020
  Read the digital edition HERE on issuu

  *  *  *

  Subscribe or order a Gift Subscription

  Please send comments, inquiries or letters / essays / poetry / art  to dialogue@dialogue.ca
  MAIL: 6227 Groveland Dr., Nanaimo, BC V9V 1B1 CANADA. Or use the Submission Page
  * * *

  Links to earlier issues can be accessed here.

  You can order a copy of the printed magazine!

  * * *

  House of Commons E-Petition website: where you can search, view, sign, create, comment on e-petitions:

  https://petitions.parl.gc.ca/en/Home/Index


  CANADIAN CURRENT EVENTS:
  You can add & view events at the Current Events page.

  * * *

  QUOTES

  "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act."
  -
  George Orwell

  * * *

  "The civilized have created the wretched, quite coldly and deliberately, and do not intend to change the status quo; are responsible for their slaughter and enslavement; rain down bombs on defenseless children whenever and wherever they decide that their "vital interests" are menaced, and think nothing of torturing a man to death: these people are not to be taken seriously when they speak of the 'sanctity' of human life, or the 'conscience' of the civilized world." - James Baldwin, Source: page 489 of COLLECTED ESSAYS (1998), from chapter one of "The Devil Finds Work" (orig. pub. 1976)

  "Since world war two we've managed to create history's first truly global empire. This has been done by the corporatocracy, which are a few men and women who run our major corporations and in doing so also run the U.S. government and many other governments around the world." - John Perkins, 2005, author of the book titled 'Confessions of and Economic Hit Man' 

  In the struggle of Good against Evil, it's always the people who get killed. - Eduardo Galeano  

  "It's not enough to have lived. We should be determined to live for something. May I suggest that it be creating joy for others, sharing what we have for the betterment of personkind, bringing hope to the lost and love to the lonely." - Leo Buscaglia, author and university professor (1924-1998) 

  The above quotes are from ICH on Dec. 18-19, 2015: วิเคราะห์ บอล ยูโร 2021

  * * *

  Add comments or new items in Your Submissions

  เว็บ บา ค่า ร่า สล็อตฟรี| betfair sportsbook promotions| เครดิตฟรี สมาชิกใหม่| ทดลองเล่น สล็อต xo5| วิเคราะห์บอล อังกฤษ อิตาลี| bet188 login| ทดลองเล่นสล็อต ตกปลาฟรี| หยุดหมุน| สล็อต918kissเครดิตฟรี| คาสิโน เวียงจันทน์ pantip| วิธีเล่นพนันบอล pantip| ฝาก15รับ100ถอนไม่อั้น| ปั่นบาคาร่าคือ| รีวิว ค่า สิ โน ออนไลน์ ล่าสุด| ลินคอล์น ซิตี้ วิเคราะห์| สูตรบาคาร่า pantip 2563| สล็อต เครดิตฟรี 50 ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์| แอพไทยเดลี่ ได้เงินจริงไหม| ทีเด็ด สปอร์ตพูล วิเคราะห์บอลวันนี้ อ่านฟรี|